Kredili Hayat Katılım Sigortası

Kredi Hayat Katılım Sigortası ile Beklenmedik Durumlara Karşı Hem Sevdikleriniz Hem de Banka Kredisi Ödemeleriniz Garanti Altında!

Hemen Başvur
Ürün Açıklamaları

Teminatlar


Kredili Hayat Katılım Sigortası, kredi vadesi boyunca karşılaşabileceğiniz risklere karşı sorumluluklarınızı güvence altına alır.

  • 18 ile 70 yaş arasındaki kişiler sigortaya dâhil olabilir ancak sigortaya giriş yaşı ile sigorta süresi toplamı 71'i geçemez.
  • Kredi vadesi ile sınırlı olmak şartıyla en az 1 ay en fazla 30 yıl olabilir.

  • Katkı Payı, 1 yılı aşmayacak şekilde şirketin belirleyeceği esaslar ile taksitli olarak ödenebilir.

  • Sadece vefat teminatını kapsamaktadır.

  • Krediye bağlı olarak kredi vadelerine göre azalan teminat tutarıdır.

Ürüne Ait

Avantajlar


Vergi Avantajı

Ödenen Katkı Paylarının aşağıda belirtilen kısımları asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Ücretliler için, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’i
Yıllık beyana tabi vergi mükellefleri içinse beyan edilen yıllık gelirin %15’i
Faydalı Bilgiler

Genel Şartlar

İLGİLENEBİLİRSİNİZ;

Bereket Katılım Ferdi Kaza Sigortası

Bereket Katılım Ferdi Kaza Sigortası ile yanınızdayız... Risklerinize ortak olmaya, mutluluğunuzu paylaşmaya hazırız.

Sıkça sorulan sorular

Aklınıza takılan sorularınız için Yardım Merkezimizi ziyaret ederek detaylıca bilgi alabilirsiniz.
Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı halinde size veya belirlediğiniz kişilere sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür. Hayat Sigortaları, yaşamın beklenmedik sürprizlerine karşı hazırlıklı olmanızı,bugün sahip olduğunuz yaşam standardını koruyarak, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almanızı sağlar.

Hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen 18-60 yaş arasındaki kişiler bu üründen faydalanabilir.

Vefat veya maluliyet halinde ailenizin ve sevdiklerinizin borç yükümlülüğü altında kalmalarına karşı koruma sağlar. Vefatınız durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır. Herhangi bir maluliyet durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar. Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından düşülür.
Hayat sigortası yaptırırken teklif formunda yer alan sorulara doğru cevap vermeniz ve sigorta şirketine bildirmeniz önemlidir. Aksi halde sigorta şirketi sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep edebilir. Devamı >>
Hayır. Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık durumunda kendiniz ya da sevdiklerinizin yaşam standartlarını koruyabileceğiniz finansal bir risk ürünüdür. Sağlık Sigortası, ise beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin ya da tanı ve tedavi işlemlerinizin karşılanması için hazırlanmış sigortalardır.
Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatıyla birlikte aşağıdaki ek teminatları içerebilir: Kaza sonucu vefat, Kaza sonucu daimi maluliyet, Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet.

Hayat Sigortaları Genel Şartlar ve Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartlar ile poliçe özel şartlarına tabi olup, Aşağıda belirtilen durumlar hayat sigortalarında teminat kapsamı dışında yer alır:

Sigortalı, sigorta şirketini haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin yaşam kaybı yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, sigorta şirketi yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.

Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az 3 yıldan beri devam eden ve yaşam kaybı ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigorta şirketi sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu yaşam kaybı, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle 3 yıldan önce gerçekleşmiş ise sigorta şirketi sigorta bedelini ödemek zorundadır.

Devamı >>

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı; prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren denir.

Daha çok sorunuz mu var? Yardım Merkezini ziyaret edin.
;
DUYURU

Bereket Tekafül Web Sitesi Yayında!

Bereket Katılım Sigorta ve Bereket Katılım Hayat web sitesi www.berekettekaful.com.tr yayında!

Devamını Oku