Yardım Merkezi’ne hoşgeldiniz.

Hangi konuda bilgi sahibi olmak istersin?

Sıkça sorulan sorular

Yardım almak istediğiniz konuyu seçin ve benzerlik gördüğünüz sorularının cevaplarını inceleyin.

Kasko
 • Sigortalı E-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sbm-kasko-police-sorgulama ağ sayfasında kendi adına kayıtlı bir araca ait plaka numarasını girerek, aracın kasko poliçe bilgileri hakkında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemlerinde kayıtlı olan genel bilgilere ulaşabilir. Bu sayede trafik ya da kasko poliçesinin yürürlükte olup olmadığını, poliçe numarasını, ne zaman sona ereceğini ve poliçe iptal edilmiş ise ne zaman iptal edildiğini öğrenmek mümkün olacaktır.

 • Sigorta şirketleri Kasko hasarlarında sigortalılara daha iyi hizmet verebilmek için, araçların tamirini en uygun koşullarda yapabilecek yetkili servislerle anlaşabilirler. Bu servisler aracılığı ile sigortalı, hasar sırasında herhangi bir ödeme yapmaz, aracındaki hasar yetkili servislerce giderilir.

 • Sel, su baskını,

  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terorizm,Deprem

  Araç telefonu Aracın orijinalinde bulunmayıp, sonradan monte edilmiş radyo teyp ve kolonlar A

  racın orijinalinde bulunmayıp, sonradan monte edilmiş aksesuarlar

  Yurtdışı teminatı Yük teminatı

 • Kasko poliçesi temel olarak aşağıdaki teminatları kapsamaktadır:

  Çarpma- Çarpışma:
  Gerek hareket halinde, gerekse hareketsizken, araç sahibinin veya aracı kullananın iradesi dışında ani, harici etkiler neticesinde sabit ya da hareketli bir cismin çarpması, aracın böyle bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu meydana gelecek hasarlar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler sonucu meydana gelen maddi zararları,

  Aracın Yanması:
  Bir kaza sonucunda meydana gelecek yangın ve infilakı

  Aracınızın Çalınması:
  Çalınmaya teşebbüsü veya aracınızda takılı bulunan radyo-teyp, telefon ve benzeri aksesuarların çalınması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

 • Kasko sigortası, trafik sigortası gibi devlet tarafından zorunlu tutulan bir sigorta türü değildir. Ancak yaptıracağınız kasko sigortası ve ekleteceğiniz teminatlar ile aracınız tam olarak korunur. Ayrıca trafik sigortası sadece sizin yurt içinde olan hasarlarınızı karşılarken kasko sigortası dünyanın her yerinde hem aracınızı hem de sizi güvencede tutar. 

 • Poliçe imzalandıktan ve ilk ödeme yapıldıktan sonra kasko sigortası başlar. İptal edilmediği sürece 1 yıl boyunca geçerlidir.

  Sigorta süresi bitmeden eğer aracınızı başkasına satarsanız, kaskonuz aracı satın alan kişiye devredilmez. Bu süreçte kalan sigorta primleri, en kısa zamanda tarafınıza iade edilir.

 • ·         Oluşan hasar, gecikmeye mahal verilmeksizin en geç 5 iş günü içerisinde tarafımıza bildirilmelidir.

  ·         Hasar ya da kaza durumunda yapılması gereken talimatlara uyulmalı ve gerekli evraklar en kısa sürede ilgili yerlere ulaştırılmalıdır.

  ·         Başvuru sonrasında; hasar tespiti görevlendirilen yetkili kişiler tarafından yapılarak hasar tazminat başvurusu sonuçlandırılır.


 • Kasko sigortasına ek olarak alacağınız servis hizmeti ile aracınızı kısa bir sürede güvenle tamir ettirebilirsiniz. Tüm servisler kapsamında anlaşmalı/anlaşmasız servislerde aracınızın hasarını giderebilirken, isterseniz orijinal ve eşdeğer parça özel servis seçeneklerinden birini de tercih edebilirsiniz. 

 • Hasarsızlık indirimi devam eder. Kasko Sigortasında hasarsızlık indirim kademesi SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) aracılığıyla bütün sigorta şirketleri tarafından online olarak takip edilebilmektedir.

 • Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Yangın Sigortası
 • Yangın sigortalarına prim tutarı serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev veya işyerlerini yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 • 1 Ocak 1993’te yayımlanarak genel şartları belirlenen standart yangın poliçesinde hariç tutulmuş dahili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, grev, halk hareketleri, kar ağırlığı, kargaşalık, kötü niyetli hareketler, lokavt, sel veya su baskını, ... Devamı >>
İş yeri Sigortası
 • Genel olarak İşyeri Paket Katılım Sigortası Yangın, yıldırım düşmesi, doğalgaz patlaması gibi infilaklar, işyerinizde hırsızlık neticesi çalınanların ve işyerine verilen hasarların ödenmesi üzerine kurulu pakettir.


  Ticari işletmeler tarafından yapılması mutlaka gereklidir. İş yeri katılım sigortasının kapsamı size bağlıdır. Bunun için ek teminatlarla birlikte iş yeri katılım sigortanızı daha kapsamlı bir hale getirebilirsiniz. 

 • İş yeri katılım sigortası; küçük, orta ya da büyük ölçekli tüm işletmeler için gereklidir. Beklenmedik herhangi bir durumda ,olabilmesi olası tüm riskler iş yerinizin geleceği için tehdit oluşturur ve ticari faaliyet gösteren tüm işletmeler için sigorta olmazsa olmazdır. Düzenli ve düşük rakamlarda yapacağınız ödemeler ileride karşılaşabileceğiniz büyük maddi hasar yaratacak durumları temin edebilmenizi sağlar. Böylelikle hem iş yeriniz güvence altına alınır hem de yatırımlarınız korunarak büyüme ve gelişme potansiyeliniz artar.

 • İş yerinizdeki mallardan eşyaya, elektronik cihazlardan makinelere, müşterilerinizden çalışanlarınıza kadar tüm taşınır ve taşınmazlarınız Bereket Sigortanın en ekonomik çözümle size sunduğu iş yeri paket sigortası ürünüyle güvence altında.Kobi Paket Sigortası
 • Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yaygın ağı ve güçlü ortaklık yapısı ile sigortacılığın tabana yayılmasına öncülük eden Bereket Sigorta, ülkemiz ekonomisinin vazgeçilmezleri olan KOBİ’lere özel ürün geliştird Devamı >>
 • Yangın sigortası genel şartlarının yanında, deprem, fırtına, dolu ve sel gibi doğal afetler, enkaz kaldırma… 3. şahıs sorumluluk başlığı altındaki ürün sorumluluk, mesleki sorumluluk, otopark sorumluluk, çevre kirliliği teminatları, ferdi kaza, hırsızlık, taşıt çarpması gibi durumlarda… İş durması, kira kaybı, iş yeri değişikliği masrafları, emtia nakliyat, hatalı ambalajlardan kaynaklanan bozulmalar, raf ve vitrin devrilmesi… Hasar sonrası mimarlık mühendislik ve danışmanlık masrafları, hasar sonrası yangın söndürme sistemlerinin yenilenmesi masrafları… Tüm bu ek teminat avantajlarının yanı sıra Bereketli KOBİ Paketi ürünü aynı zamanda sektördeki benzer ürünlere göre hem teminat hem de fiyat açısından en avantajlı ürün olarak da dikkat çekiyor, satışlarımız Acente, Banka ve Broker kanallarından yapılmaktadır.
Elektronik Cihaz Sigortası
 • Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların başına gelebilecek tüm zararları hasar sebebinin

  Ani ve beklenmedik veya Dış etkenli olması kaydı ile karşılayan bir  sigorta türüdür.

 • Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar (bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb.) ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir.

Genişletilmiş Kasko
 • Sigorta dilinde “genişletilmiş araç sigortası” olarak geçen full kasko özelliği, adından da anlaşılacağı gibi aracınızın başına gelebilecek bir çok kötü durumu kapsıyor.

  Çarpma, yanma ve arabanın çalınması gibi farklı olaylara karşı aracınızı genişletilmiş sigorta kapsamında koruyabilirsiniz. Ayrıca araca hasar verebilen bu durumlara ek olarak, deprem, sel ,seylap, terör gibi ek teminatları da bu sigorta kapsamına aldırabilirsiniz. Sigorta poliçeniz meydana gelebilecek herhangi bir kaza sonucunda da size destek oluyor. Bu kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarınızı karşılıyor.

 • Kasko poliçesi sahibi kişinin poliçe dönemi boyunca kaza yapmaması ve sigorta şirketine hasar/tazminat talebinde bulunmaması halinde hasarsızlık indirimi hakkı doğar.

  Kasko poliçesi devam ederken “hasarsız” geçirilen süre uzadıkça hasarsızlık indirimi oranı da artar.

  Kişinin sigorta şirketini değiştirdiği durumda kazandığı hasarsızlık indirimi kendisiyle birlikte diğer şirkete geçer, aynen uygulanmaya devam eder.

  Sigortalılık sürelerinin arka arkaya takip etmesi ve “hasarsız” devam etmesi koşulu ile, İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %30

  İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 40

  Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 50

  Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 60 oranında indirim alabilirsiniz.

   mini onarım, bir defaya mahsus cam hasarı gibi bazı kısıtlı konular hasarsızlık indirimini etkilememektedir.

 • Aracınızı satıyorsanız, sigorta poliçenizi iptal ettirip poliçenin kalan süresine bağlı olarak ödenen fazla kasko priminizin iadesini talep etmelisiniz.

  Yeni araç alıyorsanız, eski poliçeniz bu araç için geçerli olmaz, poliçenizi yeni araç özelliklerine göre yeniden yaptırmanız gerekir.

 • Kasko değeri, aracınızın kaskoya konu olacak tutarı için, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB) tarafından her ay piyasadaki tüm araç modelleri ve yaşları için yayınlanan liste üzerinden belirlenen tutardır.

Hayat Sigortası
 • Hayat sigortası, sigorta şirketinin belli bir prim karşılığında sigortalının sözleşmede belirtilen süre içinde ve sözleşmede belirtilen hallerde yaşam kaybı halinde size veya belirlediğiniz kişilere sigorta bedelini ödediği sigorta türüdür. Hayat Sigortaları, yaşamın beklenmedik sürprizlerine karşı hazırlıklı olmanızı,bugün sahip olduğunuz yaşam standardını koruyarak, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına almanızı sağlar.
 • Hayatta karşılaşılabilecek çeşitli risklere karşı teminat sahibi olmak isteyen 18-60 yaş arasındaki kişiler bu üründen faydalanabilir.

 • Vefat veya maluliyet halinde ailenizin ve sevdiklerinizin borç yükümlülüğü altında kalmalarına karşı koruma sağlar. Vefatınız durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır. Herhangi bir maluliyet durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar. Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından düşülür.
 • Hayat sigortası yaptırırken teklif formunda yer alan sorulara doğru cevap vermeniz ve sigorta şirketine bildirmeniz önemlidir. Aksi halde sigorta şirketi sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep edebilir. Devamı >>
 • Hayır. Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık durumunda kendiniz ya da sevdiklerinizin yaşam standartlarını koruyabileceğiniz finansal bir risk ürünüdür. Sağlık Sigortası, ise beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin ya da tanı ve tedavi işlemlerinizin karşılanması için hazırlanmış sigortalardır.
 • Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatıyla birlikte aşağıdaki ek teminatları içerebilir: Kaza sonucu vefat, Kaza sonucu daimi maluliyet, Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet.
 • Hayat Sigortaları Genel Şartlar ve Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartlar ile poliçe özel şartlarına tabi olup, Aşağıda belirtilen durumlar hayat sigortalarında teminat kapsamı dışında yer alır:

  Sigortalı, sigorta şirketini haberdar etmeksizin ticari hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin yaşam kaybı yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, sigorta şirketi yalnız matematik karşılıkları (riyazi ihtiyat) ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.

  Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az 3 yıldan beri devam eden ve yaşam kaybı ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigorta şirketi sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu yaşam kaybı, akli melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle 3 yıldan önce gerçekleşmiş ise sigorta şirketi sigorta bedelini ödemek zorundadır.

  Devamı >>
 • Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı; prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren denir.

 • Riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Bir kişi kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi (istediği sayıda) lehtar olarak seçebilir.

  Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır.

 • Sigorta ettiren lehtarı sigortanın başlangıcında veya daha sonra tayin edebileceği gibi istediği zaman değiştirme hakkına da sahiptir. Ancak, sigorta ettiren değiştirme hakkından vazgeçtiğini poliçeye yazdırmakla birlikte poliçeyi lehtara teslim etmişse artık o kişiyi değiştiremez.

 • Aynı sigorta şirketinden ya da farklı sigorta şirketlerinden hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz.  Poliçenizin şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi sizden ek belgeler talep edebilir.

 • Hayat sigortalarında gider payı, aracı komisyonu (veya üretim masrafı)  ve erken ayrılma kesintisi alınabilir. Bu kesintilerin yapısı ürün özelliğine göre değişiklik gösterir. 

  Gider payı, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, primlerin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için yapılan kesintidir. 

  Aracı komisyonu veya üretim (istihsal) masrafı, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri için ödenen veya şirketlerce yapılan üretim masraflarını karşılamak için ayrılan tutardır. 

  Erken ayrılma kesintisi, sigortadan ayrılarak (iştira) sonlandırılan sözleşmelerde belli bir oranında uygulanan kesintidir.

  Gider payı ve aracı komisyonu veya üretim masrafı tarifelerin özelliklerine göre sigorta şirketleri tarafından belirlenir.

 • Birikim içermeyen uzun süreli hayat sigortaları ve yıllık hayat sigortaları devredilemez.

 • Risk ürünlerinde teminat üzerinden prim hesaplandığı için prim tutarı değişikliği yapılamamaktadır.

Ferdi Kaza

Sorunuza yanıt bulamadınız mı?

Sizi Dinliyoruz

DUYURU

Bereket Tekafül Web Sitesi Yayında!

Bereket Katılım Sigorta ve Bereket Katılım Hayat web sitesi www.berekettekaful.com.tr yayında!

Devamını Oku